Vhodná doba krytí u fen

Pro stanovení optimálního dne ke krytí se používá několik vzájemně se doplňujících metod:

1) Svolnost k páření

Vlastní páření by mělo probíhat za 3-4 dny po zjištění svolnosti feny. V tomto případě hraje velkou roli individualita feny, protože existují feny, které jsou k páření svolné po celou dobu říje a feny, u kterých naopak svolnost k páření zcela chybí.

2) Změna charakteru výtoku z pochvy

Pokud se barva výtoku změní z krvavého na narůžovělý až zcela světlý a tekutější, je optimální doba ke krytí. Opět jako u předchozího kritéria jde o změnu se značnou individualitou, kdy jsou feny u kterých se krvavý výtok nemusí vůbec objevit a feny, u kterých je i v ideální době ke krytí přítomen krvavý výtok.

3) Délka hárání

Obvykle je nejideálnější dobou k nakrytí feny 10. – 14. den. Z důvodu velké variability délky hárání u jednotlivých fen může být u některé feny nakrytí kolem 15. dne předčasné, u jiné je naopak krytí v 10. dni již opožděné.

4) Vaginální cytologie

Lze provést vaginální výtěr, ve kterém se po obarvení a prohlédnutí pod mikroskopem zjišťuje zastoupení různých typů buněk, které je typické pro každé stádium pohlavního cyklu. Tato metoda je ale spíše odrazem estrogenizace feny a nedává zcela přesné informace o ovulaci.

5) Stanovení hladiny progesteronu

Je obecně považována za nejpřesnější metodu k určení nejhodnější doby krytí.

Pro stanovení hladiny progesteronu je třeba fence odebrat krev a nechat v laboratoři stanovit hodnoty.

Obvykle se doporučuje udělat první odběr krve 8. až 10. den od počátku hárání. Následné odběry závisí na zjištěné hladině progesteronu. Ideální je odběr v dopoledních hodinách a na lačno, aby v případě zjištění ideálních hodnot ke krytí byla možnost ještě ten den dojet za krycím psem, případně naplánovat vhodný termín nakrytí s několikadenním předstihem.

Hladina progesteronu v krvi se uvádí ve dvou různých jednotkách, a to ng/ml (stejné jako ug/l) či nmol/l.

Vzorec pro přepočet je následující:

1 nmol/l = 1 ng/ml x 3,1754

1 ng/ml = 1 nmol/l x 0,3145 (0,318)

1ug/l = 1 ng/ml

[su_table responsive=“yes“]

Progesteron Fáze cyklu Doporučený termín krytí
< 2 ng/ml proestrus fena není ke krytí, opakovat vyšetření za 3-5 dní
2-3 ng/ml časný estrus (LH peak) fena není ke krytí, opakovat vyšetření nebo krytí za 2-4 dny
3,1-4,5 ng/ml ovulace (po LH peaku) krytí za 2-3 dny
4,6-10 ng/ml po ovulaci, dochází ke zrání vajíček krytí za 1-2 dny, s možným překrytím
10-25 ng/ml vrchol estru krytí ihned, ideální termín krytí
25 a více ng/ml pozdní estrus fena již většinou nezabřezne

 

[/su_table]

Za optimální ke krytí se pokládá rozmezí od 6 do 25 ng/ml, nad 25 ng/ml fena většinou již nezabřezne. Za předpokladu možného překrytí se doporučuje krýt první den při hodnotách 8-10 ng/ml a po dvou dnech překrýt (tj. opakovat krytí). Není-li možné překrytí, lze-li tedy krýt jen jednou, nejvhodnější je krytí při hladině 12-16 ng/ml.

Krytí

U psů dochází k ejakulaci po kapkách a proto je třeba, aby spolu dva jedinci byli určitou dobu spojeni. Penis psa je z tohoto důvodu vybaven topořivými tělísky (kavernami), jejichž zvětšení při nahromadění krve umožňuje svázání psa.

Ejakulát je tvořen 3 tzv. frakcemi:

 • První frakce, nazývaná též prespermatická, neobsahuje spermie nebo jen ojediněle a je tvořena nažloutlou tekutinou pocházející z prostaty. Tato frakce odchází již při tzv. vyhledávacím reflexu a jejím úkolem je vyčištění pohlavních cest psa od zbytků moči a dále také slouží jako lubrikant a příprava vhodného prostředí pro spermie.
 • Druhá frakce, nazývána též spermatická, již obsahuje spermie a začíná se uvolňovat po svázání psa s fenou. Má bílou až mléčnou barvu. K jejímu uvolňování dochází po skončení kopulačních pohybů a zklidnění psa při maximálním zduření pyje.
 • Poslední frakcí je frakce postspermatická, jejíž obsah je tvořen prostatou. Většinou již neobsahuje spermie. Funkcí poslední a také objemově největší frakce je jednak zajištění zvětšení objemu ejakulátu a dále také zajištění transportu spermií k děložnímu krčku feny. Zajišťuje také ochranu spermií, zdroj energie atd.

Jak probíhá vlastní krytí?

 1. Předehra – V této fázi dochází k seznámení jedinců a k vydráždění k vlastnímu krytí. Zvířata si společně hrají, pobíhají vedle sebe, očichávají se, olizují se a pes zkouší na fenu naskakovat.
 2. Vlastní krytí – V této fázi dochází k zastavení hry a pobíhání. Fenka zůstává stát s ocasem na stranu a nechá na sebe psa naskočit bez toho, aniž by před ním uhýbala.
 3. Svázání – Délka svázání může být až 30 minut. V této fázi dochází po zasunutí pyje do pochvy feny k naplnění kaveren krví a tím pádem k jeho zduření a následně k ejakulaci.
 • Po rozvázání je dobré feně zabránit ve skákání a v nadměrné fyzické aktivitě nejlépe po dobu 1-2 hodin, aby si mohla odpočinout. Termín krytí nemusí odpovídat skutečnému začátku zabřeznutí, protože je třeba určité doby, aby spermie v pohlavních cestách dozrály (tzv. kapacitace spermií) a byly schopné vajíčko oplodnit.
TIP: Mladé feny, které jsou kryty poprvé by v ideálním případě měly být kryty zkušeným psem, pes začátečník by měl naopak začínat krýt zkušenější feny.

Je důležité po krytí zabránit nežádoucímu překrývání nevhodným psem!!!

Jak poznáte, že je fena březí?

 • Přibližně měsíc po krytí se může objevit mírný hlenovitý výtok.
 • Diagnostika gravidity je nejvhodnější provádět 28.–30. den ultrasonograficky, kdy bude moci veterinář zjistit i přibližný počet štěňat.
 • Přibližně 35 dnů po krytí začne fena přibírat. Její váha se postupně zvýší až o 50 %.
 • Kolem 40. dne březosti už bude vidět zvětšené bříško, i když u prvorodiček a fen, které čekají málo štěňat, nemusí být zjevné.
 • Ve stejné době se mohou feně začít zvětšovat bradavky (mění se i jejich barva), z nichž může vytékat mírně zakalená tekutina.
 • Březí feny na počátku březosti občas zvrací (je tu podobnost s ranními nevolnostmi, kterými trpí těhotné ženy). Pokud zvracení neustává, anebo se vám něco nezdá, obraťte se na veterináře.

 

Závěr

Prosíme, kryjte pouze uchovněné feny uchovněnými psy splňujícími standardy, ať již zdravotní nebo povahové, pro dané plemeno. Krytím nepapírových psů může docházet k šíření dědičných onemocnění do dalších generací jako jsou například některé oční choroby, dysplazie kyčelních a loketních kloubů, nemoci srdce, přecitlivělost na léky apod. Samozřejmě nelze zcela vyloučit, že i u štěňat s PP se může vyskytnout vrozená vada,nestandardní exteriér nebo povaha, ale toto riziko je mnohem nižší než u psů bez PP. Navíc neexistuje žádná odborná studie prokazující, že je prospěšné, aby každá fena měla alespoň jednou za život štěňata. Proto přistupujte ke krytí psů zodpovědně a pokud víte, že svou fenku nebo psa nechcete uchovnit a mít štěňata, nechte je vykastrovat v mladém věku, předejdete tak možným vážným zdravotním komplikacím v dalších letech.

 

Zdroje:

MVDr. Roman Vitásek, Ph.D.

wikipedia.org

JLPP

JLPP – Juvenilní laryngeální paralýza & polyneuropatie

Co je JLPP?

Juvenilní laryngeální paralýza a polyneuropatie je těžké dědičné genetické onemocnění postihující plemena Rotvajler a Černý ruský teriér. Příčinou vzniku JLPP je mutace v genu RAB3GAP1: c.743delC. Onemocnění se projeví u jedinců, kteří získají mutovaný gen od obou svých rodičů. Postiženému jedinci způsobuje dýchací potíže, které vedou až k paralýze hrtanu. Dále se u může projevit ataxie, distální slabost a snížené reflexy páteře, které způsobují pohybové problémy, kdy pohyb zadních končetin není správně koordinován s končetinami předními. U některých psů byly pozorovatelné abnormálně zmenšené oči a šedý zákal. Kvůli atrofii hrtanových svalů může dojít k celkovému pozměnění štěkotu postižených psů. K projevu prvních příznaků dochází přibližně ve věku 3 měsíců a zpravidla při vzrušení nebo při fyzické námaze. Při přijímání potravy či tekutin dochází ke kašli. Onemocnění je nevyléčitelné a vede zpravidla k úhynu jedince do několika měsíců od jeho výskytu.

Genotypy

 1. N/N (homozygotně zdravý): Toto zvíře nenese mutaci a má extrémně nízké riziko, že onemocní. Nemůže přenést mutaci na své potomky.
 2. N/P (přenašeč): Toto zvíře nese jednu kopii mutovaného genu. Má extrémně nízké riziko, že onemocní. Mutaci přenese s 50% pravděpodobností na své potomky. Takovéto zvíře by se mělo pářit pouze s homozygotně zdravým jedincem.
 3. P/P (homozygotně postižený): Toto zvíře nese dvě kopie mutovaného genu a nese extrémně vysoké riziko, že bude postižené dědičným onemocněním. Se 100% pravděpodobností přenese mutaci na své potomky a mělo by se pářit pouze s homozygotně zdravým jedincem. Přenašeči přenesou dědičnou vlohu s 50% pravděpodobností na své potomky. Při spáření dvou přenašečů vzniká 25% nebezpečí, že potomci budou postiženi. Existence přenašečů ve zdravé populaci zvyšuje variabilitu celkového genofondu, proto by neměli být z chovu kategoricky vyřazováni. Měli by býť však spojováni pouze s jedinci bez mutace, aby se nemohli narodit štěňata s postižením.

Testování

DNA test na JLPP lze provést už i u štěněte. Test se vykonává nejlépe z krve a trvá cca 3 týdny. Naše štěňata jsou automaticky vyšetřována na JLPP, takže k Vám, novým páníčkům, půjdou s kompletní informací o svém stavu a certifikátem o vyšetření.

JLPP v ČR?

V České Republice je chov rotvajlerů s genotypem N/P povolen. Pro psa samotného to nic neznamená a v ničem ho to nelimituje. Jen je důležité o tomto onemocnění z pohledu chovatele vědět a podle toho vybrat i protějšek pro krytí, tedy nutně N/N. Tímto spojením bude tedy zajištěno, že nemoc nemůže u štěňat propuknout. Z našeho pohledu je toto řešení velice rozumné, jelikož je tím zachován široký genetický základ jedinců. Je velice důležité najít si zodpovědného chovatele, který vám dá všechny potřebné informace ohledně stavu svých psů a odchovů.

 

 

zdroj: Laboklin.cz; Genomia.cz; adrk.de
aktualizace: 2018-02-11

Pin It on Pinterest