Národní zkušební řád (NZŘ)

ZZO – Zkouška základní ovladatelnosti: poslušnost, speciální cviky
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 10 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

ZM – Zkouška základního minima: vlastní stopa, poslušnost, obrana
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

ZVV 1 – Zkouška všestranného výcviku 1. stupně: vlastní stopa, poslušnost, obrana
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 14 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

ZVV 2 – Zkouška všestranného výcviku 2. stupně: cizí stopa, poslušnost, obrana
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 16 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 1.

ZVV 3 – Zkouška všestranného výcviku 3. stupně: cizí stopa, poslušnost, obrana
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 2.

ZPS 1 – Zkouška psa stopaře 1. stupně: cizí stopa, poslušnost
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

ZPS 2 – Zkouška psa stopaře 2. stupně: 2x cizí stopa, poslušnost
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPS 1.

ZPO 1 – Zkouška psa obranáře 1. stupně: poslušnost, obrana
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

ZPO 2 – Zkouška psa obranáře 2. stupně: poslušnost, obrana
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPO 1.

 

Mezinárodní zkušební řád (IPO)

IPO – VO – Předzkouška pracovních psů: vlastní stopa, poslušnost, obrana
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 15 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

IPO – BH – Zkouška doprovodného psa: poslušnost, speciální cviky
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 15 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky, ale je podmínkou pro účast na kterékoliv ze zkoušek IPO.

IPO ZTP – Zkouška chovné způsobilosti: vlastní stopa, poslušnost, obrana
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

IPO 1 – Mezinárodní zkouška pracovního psa 1. stupně: vlastní stopa, poslušnost, obrana
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

IPO 2 – Mezinárodní zkouška pracovního psa 2. stupně: cizí stopa, poslušnost, obrana
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 19 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky IPO 1.

IPO 3 – Mezinárodní zkouška pracovního psa 3. stupně: cizí stopa, poslušnost, obrana
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 20 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky IPO 2.

FH 1 – Zkouška psa stopaře 1. stupně: cizí stopa, křížená, 1200 kroků, 7 úseků, 6 lomů
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

FH 2 – Zkouška psa stopaře 2. stupně: cizí stopa, křížená, 1800 kroků, 8 úseků, 7 lomů, 7 předmětů
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky FH 2.

IPO – FH – Mezinárodní stopařská zkouška: 2x cizí stopa, křížená, každá 1800 kroků, 8 úseků, 7 lomů, 7 předmětů
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 20 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

FPr 1-3 – Zkouška stopařská 1-3: stopa (oddíl A zkoušky IPO 1-3)
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 15 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

UPr 1-3 – Zkouška poslušnosti 1-3: poslušnost (oddíl B zkoušky IPO 1-3)
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 15 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

SPr 1-3 – Zkouška obranářská 1-3: obrana (oddíl C zkoušky IPO 1-3)
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

APr 1-3 – Zkouška pracovní upotřebitelnosti 1-3: poslušnost, obrana (oddíl B a C zkoušky IPO 1-3)
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

StPr 1-3 – Zkouška vyhledávání předmětů 1-3
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 15 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

 

zdroj: ČKS, www.kynologie.cz

Pin It on Pinterest

Share This