JLPP – Juvenilní laryngeální paralýza & polyneuropatie

Co je JLPP?

Juvenilní laryngeální paralýza a polyneuropatie je těžké dědičné genetické onemocnění postihující plemena Rotvajler a Černý ruský teriér. Příčinou vzniku JLPP je mutace v genu RAB3GAP1: c.743delC. Onemocnění se projeví u jedinců, kteří získají mutovaný gen od obou svých rodičů. Postiženému jedinci způsobuje dýchací potíže, které vedou až k paralýze hrtanu. Dále se u může projevit ataxie, distální slabost a snížené reflexy páteře, které způsobují pohybové problémy, kdy pohyb zadních končetin není správně koordinován s končetinami předními. U některých psů byly pozorovatelné abnormálně zmenšené oči a šedý zákal. Kvůli atrofii hrtanových svalů může dojít k celkovému pozměnění štěkotu postižených psů. K projevu prvních příznaků dochází přibližně ve věku 3 měsíců a zpravidla při vzrušení nebo při fyzické námaze. Při přijímání potravy či tekutin dochází ke kašli. Onemocnění je nevyléčitelné a vede zpravidla k úhynu jedince do několika měsíců od jeho výskytu.

Genotypy

  1. N/N (homozygotně zdravý): Toto zvíře nenese mutaci a má extrémně nízké riziko, že onemocní. Nemůže přenést mutaci na své potomky.
  2. N/P (přenašeč): Toto zvíře nese jednu kopii mutovaného genu. Má extrémně nízké riziko, že onemocní. Mutaci přenese s 50% pravděpodobností na své potomky. Takovéto zvíře by se mělo pářit pouze s homozygotně zdravým jedincem.
  3. P/P (homozygotně postižený): Toto zvíře nese dvě kopie mutovaného genu a nese extrémně vysoké riziko, že bude postižené dědičným onemocněním. Se 100% pravděpodobností přenese mutaci na své potomky a mělo by se pářit pouze s homozygotně zdravým jedincem. Přenašeči přenesou dědičnou vlohu s 50% pravděpodobností na své potomky. Při spáření dvou přenašečů vzniká 25% nebezpečí, že potomci budou postiženi. Existence přenašečů ve zdravé populaci zvyšuje variabilitu celkového genofondu, proto by neměli být z chovu kategoricky vyřazováni. Měli by býť však spojováni pouze s jedinci bez mutace, aby se nemohli narodit štěňata s postižením.

Testování

DNA test na JLPP lze provést už i u štěněte. Test se vykonává nejlépe z krve a trvá cca 3 týdny. Naše štěňata jsou automaticky vyšetřována na JLPP, takže k Vám, novým páníčkům, půjdou s kompletní informací o svém stavu a certifikátem o vyšetření.

JLPP v ČR?

V České Republice je chov rotvajlerů s genotypem N/P povolen. Pro psa samotného to nic neznamená a v ničem ho to nelimituje. Jen je důležité o tomto onemocnění z pohledu chovatele vědět a podle toho vybrat i protějšek pro krytí, tedy nutně N/N. Tímto spojením bude tedy zajištěno, že nemoc nemůže u štěňat propuknout. Z našeho pohledu je toto řešení velice rozumné, jelikož je tím zachován široký genetický základ jedinců. Je velice důležité najít si zodpovědného chovatele, který vám dá všechny potřebné informace ohledně stavu svých psů a odchovů.

 

 

zdroj: Laboklin.cz; Genomia.cz; adrk.de
aktualizace: 2018-02-11

Pin It on Pinterest

Share This