Vhodná doba krytí u fen

Pro stanovení optimálního dne ke krytí se používá několik vzájemně se doplňujících metod:

1) Svolnost k páření

Vlastní páření by mělo probíhat za 3-4 dny po zjištění svolnosti feny. V tomto případě hraje velkou roli individualita feny, protože existují feny, které jsou k páření svolné po celou dobu říje a feny, u kterých naopak svolnost k páření zcela chybí.

2) Změna charakteru výtoku z pochvy

Pokud se barva výtoku změní z krvavého na narůžovělý až zcela světlý a tekutější, je optimální doba ke krytí. Opět jako u předchozího kritéria jde o změnu se značnou individualitou, kdy jsou feny u kterých se krvavý výtok nemusí vůbec objevit a feny, u kterých je i v ideální době ke krytí přítomen krvavý výtok.

3) Délka hárání

Obvykle je nejideálnější dobou k nakrytí feny 10. – 14. den. Z důvodu velké variability délky hárání u jednotlivých fen může být u některé feny nakrytí kolem 15. dne předčasné, u jiné je naopak krytí v 10. dni již opožděné.

4) Vaginální cytologie

Lze provést vaginální výtěr, ve kterém se po obarvení a prohlédnutí pod mikroskopem zjišťuje zastoupení různých typů buněk, které je typické pro každé stádium pohlavního cyklu. Tato metoda je ale spíše odrazem estrogenizace feny a nedává zcela přesné informace o ovulaci.

5) Stanovení hladiny progesteronu

Je obecně považována za nejpřesnější metodu k určení nejhodnější doby krytí.

Pro stanovení hladiny progesteronu je třeba fence odebrat krev a nechat v laboratoři stanovit hodnoty.

Obvykle se doporučuje udělat první odběr krve 8. až 10. den od počátku hárání. Následné odběry závisí na zjištěné hladině progesteronu. Ideální je odběr v dopoledních hodinách a na lačno, aby v případě zjištění ideálních hodnot ke krytí byla možnost ještě ten den dojet za krycím psem, případně naplánovat vhodný termín nakrytí s několikadenním předstihem.

Hladina progesteronu v krvi se uvádí ve dvou různých jednotkách, a to ng/ml (stejné jako ug/l) či nmol/l.

Vzorec pro přepočet je následující:

1 nmol/l = 1 ng/ml x 3,1754

1 ng/ml = 1 nmol/l x 0,3145 (0,318)

1ug/l = 1 ng/ml

[su_table responsive=“yes“]

Progesteron Fáze cyklu Doporučený termín krytí
< 2 ng/ml proestrus fena není ke krytí, opakovat vyšetření za 3-5 dní
2-3 ng/ml časný estrus (LH peak) fena není ke krytí, opakovat vyšetření nebo krytí za 2-4 dny
3,1-4,5 ng/ml ovulace (po LH peaku) krytí za 2-3 dny
4,6-10 ng/ml po ovulaci, dochází ke zrání vajíček krytí za 1-2 dny, s možným překrytím
10-25 ng/ml vrchol estru krytí ihned, ideální termín krytí
25 a více ng/ml pozdní estrus fena již většinou nezabřezne

 

[/su_table]

Za optimální ke krytí se pokládá rozmezí od 6 do 25 ng/ml, nad 25 ng/ml fena většinou již nezabřezne. Za předpokladu možného překrytí se doporučuje krýt první den při hodnotách 8-10 ng/ml a po dvou dnech překrýt (tj. opakovat krytí). Není-li možné překrytí, lze-li tedy krýt jen jednou, nejvhodnější je krytí při hladině 12-16 ng/ml.

Krytí

U psů dochází k ejakulaci po kapkách a proto je třeba, aby spolu dva jedinci byli určitou dobu spojeni. Penis psa je z tohoto důvodu vybaven topořivými tělísky (kavernami), jejichž zvětšení při nahromadění krve umožňuje svázání psa.

Ejakulát je tvořen 3 tzv. frakcemi:

 • První frakce, nazývaná též prespermatická, neobsahuje spermie nebo jen ojediněle a je tvořena nažloutlou tekutinou pocházející z prostaty. Tato frakce odchází již při tzv. vyhledávacím reflexu a jejím úkolem je vyčištění pohlavních cest psa od zbytků moči a dále také slouží jako lubrikant a příprava vhodného prostředí pro spermie.
 • Druhá frakce, nazývána též spermatická, již obsahuje spermie a začíná se uvolňovat po svázání psa s fenou. Má bílou až mléčnou barvu. K jejímu uvolňování dochází po skončení kopulačních pohybů a zklidnění psa při maximálním zduření pyje.
 • Poslední frakcí je frakce postspermatická, jejíž obsah je tvořen prostatou. Většinou již neobsahuje spermie. Funkcí poslední a také objemově největší frakce je jednak zajištění zvětšení objemu ejakulátu a dále také zajištění transportu spermií k děložnímu krčku feny. Zajišťuje také ochranu spermií, zdroj energie atd.

Jak probíhá vlastní krytí?

 1. Předehra – V této fázi dochází k seznámení jedinců a k vydráždění k vlastnímu krytí. Zvířata si společně hrají, pobíhají vedle sebe, očichávají se, olizují se a pes zkouší na fenu naskakovat.
 2. Vlastní krytí – V této fázi dochází k zastavení hry a pobíhání. Fenka zůstává stát s ocasem na stranu a nechá na sebe psa naskočit bez toho, aniž by před ním uhýbala.
 3. Svázání – Délka svázání může být až 30 minut. V této fázi dochází po zasunutí pyje do pochvy feny k naplnění kaveren krví a tím pádem k jeho zduření a následně k ejakulaci.
 • Po rozvázání je dobré feně zabránit ve skákání a v nadměrné fyzické aktivitě nejlépe po dobu 1-2 hodin, aby si mohla odpočinout. Termín krytí nemusí odpovídat skutečnému začátku zabřeznutí, protože je třeba určité doby, aby spermie v pohlavních cestách dozrály (tzv. kapacitace spermií) a byly schopné vajíčko oplodnit.
TIP: Mladé feny, které jsou kryty poprvé by v ideálním případě měly být kryty zkušeným psem, pes začátečník by měl naopak začínat krýt zkušenější feny.

Je důležité po krytí zabránit nežádoucímu překrývání nevhodným psem!!!

Jak poznáte, že je fena březí?

 • Přibližně měsíc po krytí se může objevit mírný hlenovitý výtok.
 • Diagnostika gravidity je nejvhodnější provádět 28.–30. den ultrasonograficky, kdy bude moci veterinář zjistit i přibližný počet štěňat.
 • Přibližně 35 dnů po krytí začne fena přibírat. Její váha se postupně zvýší až o 50 %.
 • Kolem 40. dne březosti už bude vidět zvětšené bříško, i když u prvorodiček a fen, které čekají málo štěňat, nemusí být zjevné.
 • Ve stejné době se mohou feně začít zvětšovat bradavky (mění se i jejich barva), z nichž může vytékat mírně zakalená tekutina.
 • Březí feny na počátku březosti občas zvrací (je tu podobnost s ranními nevolnostmi, kterými trpí těhotné ženy). Pokud zvracení neustává, anebo se vám něco nezdá, obraťte se na veterináře.

 

Závěr

Prosíme, kryjte pouze uchovněné feny uchovněnými psy splňujícími standardy, ať již zdravotní nebo povahové, pro dané plemeno. Krytím nepapírových psů může docházet k šíření dědičných onemocnění do dalších generací jako jsou například některé oční choroby, dysplazie kyčelních a loketních kloubů, nemoci srdce, přecitlivělost na léky apod. Samozřejmě nelze zcela vyloučit, že i u štěňat s PP se může vyskytnout vrozená vada,nestandardní exteriér nebo povaha, ale toto riziko je mnohem nižší než u psů bez PP. Navíc neexistuje žádná odborná studie prokazující, že je prospěšné, aby každá fena měla alespoň jednou za život štěňata. Proto přistupujte ke krytí psů zodpovědně a pokud víte, že svou fenku nebo psa nechcete uchovnit a mít štěňata, nechte je vykastrovat v mladém věku, předejdete tak možným vážným zdravotním komplikacím v dalších letech.

 

Zdroje:

MVDr. Roman Vitásek, Ph.D.

wikipedia.org

Zkušební řády – přehled

Národní zkušební řád (NZŘ)

ZZO – Zkouška základní ovladatelnosti: poslušnost, speciální cviky
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 10 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

ZM – Zkouška základního minima: vlastní stopa, poslušnost, obrana
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 12 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

ZVV 1 – Zkouška všestranného výcviku 1. stupně: vlastní stopa, poslušnost, obrana
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 14 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

ZVV 2 – Zkouška všestranného výcviku 2. stupně: cizí stopa, poslušnost, obrana
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 16 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 1.

ZVV 3 – Zkouška všestranného výcviku 3. stupně: cizí stopa, poslušnost, obrana
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 2.

ZPS 1 – Zkouška psa stopaře 1. stupně: cizí stopa, poslušnost
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

ZPS 2 – Zkouška psa stopaře 2. stupně: 2x cizí stopa, poslušnost
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPS 1.

ZPO 1 – Zkouška psa obranáře 1. stupně: poslušnost, obrana
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

ZPO 2 – Zkouška psa obranáře 2. stupně: poslušnost, obrana
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPO 1.

 

Mezinárodní zkušební řád (IPO)

IPO – VO – Předzkouška pracovních psů: vlastní stopa, poslušnost, obrana
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 15 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

IPO – BH – Zkouška doprovodného psa: poslušnost, speciální cviky
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 15 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky, ale je podmínkou pro účast na kterékoliv ze zkoušek IPO.

IPO ZTP – Zkouška chovné způsobilosti: vlastní stopa, poslušnost, obrana
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

IPO 1 – Mezinárodní zkouška pracovního psa 1. stupně: vlastní stopa, poslušnost, obrana
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

IPO 2 – Mezinárodní zkouška pracovního psa 2. stupně: cizí stopa, poslušnost, obrana
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 19 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky IPO 1.

IPO 3 – Mezinárodní zkouška pracovního psa 3. stupně: cizí stopa, poslušnost, obrana
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 20 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky IPO 2.

FH 1 – Zkouška psa stopaře 1. stupně: cizí stopa, křížená, 1200 kroků, 7 úseků, 6 lomů
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

FH 2 – Zkouška psa stopaře 2. stupně: cizí stopa, křížená, 1800 kroků, 8 úseků, 7 lomů, 7 předmětů
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky FH 2.

IPO – FH – Mezinárodní stopařská zkouška: 2x cizí stopa, křížená, každá 1800 kroků, 8 úseků, 7 lomů, 7 předmětů
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 20 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

FPr 1-3 – Zkouška stopařská 1-3: stopa (oddíl A zkoušky IPO 1-3)
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 15 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

UPr 1-3 – Zkouška poslušnosti 1-3: poslušnost (oddíl B zkoušky IPO 1-3)
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 15 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

SPr 1-3 – Zkouška obranářská 1-3: obrana (oddíl C zkoušky IPO 1-3)
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

APr 1-3 – Zkouška pracovní upotřebitelnosti 1-3: poslušnost, obrana (oddíl B a C zkoušky IPO 1-3)
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 18 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

StPr 1-3 – Zkouška vyhledávání předmětů 1-3
Minimální věk psa při skládání zkoušky je 15 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

 

zdroj: ČKS, www.kynologie.cz

Rady do začátku novým páníčkům našich štěňátek

V tomto článku se pokusíme pomoci vám, novým páníčkům našich štěňátek s pár tipy a informacemi do začátku, ohledně krmení, očkování, případně přípravy na výstavy. Rady se týkají štěňat molossovitých plemen Cane Corso či Rotvajlera.

Krmení

Štěňátko jste si od nás odvezli v 8 týdnech. V této době jej krmte 4-5x denně do cca 4 měsíců věku. Od 4 měsíce lze frekvenci krmení snížit na 3x denně do věku štěněte cca 8 měsíců. Od 8 měsíců dávejte již 2x denně. Od 12-14 měsíců bude již postačovat krmit 1x denně.
Krmíme granulemi Royal Canin, ale lze přilepšit i masem: kuřecí, hovězí, ryba, vepřový libový ořez, těstoviny, tvarohy, vejce (žloutek), rýže, piškoty, zelenina , ovoce.
Do krmení doporučujeme přidat i výživu na chrupavky, např. Apto Flex, Alavis, Canina či Roboran a v zimních měsících přidávat vitamíny, hlavně vitamín C.

Odčervení

Doporučujeme odčervovat každých 14 dnů do 4 měsíců věku. Štěňátko vám bude krásně růst a prospívat. Od 4 měsíce bude stačit již 1x měsíčně.
Vhodná odčervovadla: Cestal, Cestal plus, Drontal, Advocante, či jiná, které vám doporučí váš veterinář…

Očkování

Štěňátko bylo v naší chovatelské stanici 1x očkováno ve věku 6 týdnů. Vy jako majitelé si očkujete své miminko již v 8 a ve 12 týdnech věku štěňátka a po tuto dobu je vhodné chránit štěně před škodlivostí a bakteriemi z okolí, tzn. venčit jen ve známém prostředí.
Vzteklina se očkuje až ve věku 6 měsíců a více, ale u molosse platí, že čím později, tím u lépe.

RTG

U plemene Cane Corso i Rotvajlera jsou povinné RTG kyčlí (DKK) a loktů (DLK), ale doporučujeme i ramena (OCD). RTG je možné zhotovit nejdříve ve 12 měsících věku štěněte. Doporučujeme akreditované pracoviště kde sedí i zároveň posuzovatel DKK, DLK, případně se dotázat posuzovatele, zda by vám doporučil veterináře z vašeho okolí. Vzhledem k tomu, že se RTG provádí pod narkózou štěněte, pak může být trochu problematická cesta zpět.
Výsledek RTG se zapisuje do rodokmenu.  Certifikát který obdržíte vám zůstává, ale kopie se odesílá na klub a dokládá se u bonitace psa nebo feny.
Nejlepší možný výsledek kyčlí je DKK 0/0 – nález je zcela negativní, DKK 1/1 – 2/2 (hraniční pro RTW), popř. 3/3 (hraniční u CC) – stále psy mohou být zařazeny na chov, avšak vždy by měl majitel takového jedince dbát na to, aby kryl s jakoukoliv zátěží druhým jedincem zcela negativním tedy DKK 0/0, aby se co nejvíce anulovala předdispozice horšího nálezu na kyčlích či loktech.
Mějte v paměti že nohy vašeho psa nesou celý život. A proto do cca 1 roku věku štěněte doporučujeme KLIDNÝ RŮST ŠTĚŇÁTKA, NEPŘETĚŽOVAT, ŽÁDNÉ VELKÉ A DLOUHÉ POHYBOVÉ ZATÍŽENÍ, SKOKY, HRÁTKY S VĚTŠÍM PSEM. MYSLETE NA TO ŽE TO JE MOLOSS!!! Přiměřená aktivita, včetně základního výcviku je bez problému.

Výstavy

Pokud se rozhodnete zkusit výstavy, můžete začít od 4 měsíce věku, kdy se můžete přihlásit do třídy štěňat.
Je to vhodné pro rozkoukání štěňátka, okouknete si i vy možnosti a průběh výstav. V této třídě je dobré mít alespoň základní poslušnost, resp. chůzi u nohy a je třeba aby pejsek ukázal zoubky a měl základní postoj.
Už tady můžete být ohodnoceni známkou „velmi nadějný“. Určitě moc doporučuji je to krásná zkušenost a většinou vás to nakopne k další práci.
Navíc ohromné plus je i pro štěndu, kdy se vám na výstavě krásně socializuje, seznamuje se s jinými pejsky, utváří se osobnost pejska….
Od 6. do 8. měsíce je třída – DOROSTU – zde stále můžete dostat ohodnocení „velmi nadějný“.
Pro zařazení vašeho pejska do chovu, ale budete potřebovat výstavu v kategorii „MEZITŘÍDA“, resp. výstavní ocenění ve třídách nad 15 měsíců stáří psa.
U Cane Corso potřebujete ocenění minimálně „VELMI DOBRÁ (VD)“ pro psa i fenu.
U Rotvajlera minimálně „VELMI DOBRÁ (VD)“ u psa, „DOBRÁ (D)“ u feny.
Více detailů o výstavách a oceněních naleznete  ZDE

Výcvik

U štěňátka je velmi důležitá DŮSLEDNÁ výchova, tzn. pokud nechcete aby váš pejsek dělat to či ono, nesmíte nikdy povolit!!!
Pro začátek nevadí, že mu to bude trvat déle, ale musí to udělat a dodělat. Ideální je spojit úkon s odměnou, např. piškoty a výraznou pochvalou.
Jako první, by se měl váš pejsek naučit přivolání, povel „KE MĚ“. Zavolejte na štěně, stačí kousek od něj a jakmile k vám přijde, odměňte ho a pohlaďte, pochvalte. Je třeba, aby si štěňátko zafixovalo, že když zavoláte a přijde, dostane odměnu.
Nikdy ale nekombinujte povely. Je třeba napřed dotáhnout jeden povel a teprve následně můžete dávat další. Kombinace jednoho povelu: KE MĚ nebo POJĎ SEM KE MĚ nebo POJĎ SEM, apod. je ŠPATNĚ. 
Pokud začínáte, ale i pokud máte nějaké zkušenosti, je optimální výcvik na cvičáku, kde vám poradí jakým způsobem správně motivovat a úkolovat vašeho pejska.
Opraví i vaše chyby při výcviku. Dalším velkým bonusem bude, že se štěně socializuje a hlavně vás poslechne v momentě, kdy se objeví jiný pes.

Výstavy psů – výstavní třídy a tituly

Výstavy psů – výstavní třídy a tituly

Výstavní třídy

Vystavovaní psi jsou rozdělení do výstavních tříd. Již na přihlášce je nutno uvést, do které výstavní třídy svého psa hlásíte, jinak je zařazen podle uvážení vystavovatele. To ale pro vás nemusí být vždy výhodné. Jednotlivé třídy jsou rozděleny podle věku a případných titulů. Pes smí být na jedné výstavě přihlášen jen do jedné třídy.

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.

K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran průkazu původu hlášeného jedince. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy šampionů (vítězů) nebo certifikát o absolvování předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

Rozdělení psů do povinných tříd:

 1. třída mladých – 9 – 18 měsíců
 2. mezitřída – 15 – 24 měsíců je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
 3. třída otevřená – od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
 4. třída pracovní – od 15 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampion krásy složit předepsanou zkoušku. Splnění podmínek pro třídu pracovní na MVP musí být doloženo předepsaným certifikátem, platí i pro plemena sk. X. Na ostatních druzích výstav může být na základě požadavku příslušného chovatelského klubu třída pracovní otevřena i pro ostatní plemena, kterým se vystavuje národní certifikát. Vystavují jej organizace pověřené ČMKU nebo přímo ČMKU.
 5. třída šampionů – od 15 měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampion, nebo šampiona některé ze členských zemí FCI.
 6. třída veteránů – od 8 let.
 7. třída vítězů – od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampionů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

Dále mohou být otevřeny:  

 1. třída štěňat – 4 – 6 měsíců
 2. třída dorostu – 6 – 9 měsíců
 3. třída čestná – od 15 měsíců, může být otevřena na všech typech výstav a je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene a též nemůže zasáhnout do žádných soutěží v rámci plemene (CACIB, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Krajský vítěz, Oblastní vítěz)
 4. třída mimo konkurenci – od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí.

Pouze na samostatných výstavách německých ovčáků mohou být vypsány třídy s jiným členěním:

 1. třída dorostu 6 – 12 měsíců
 2. třída mladých 12 – 18 měsíců
 3. třída dospívajících 18 – 24 měsíců
 4. třída pracovní od 24 měsíců, je podmíněna zkouškou z výkonu
 5. třída veteránů od 8 let

Počet CACIB pro jednotlivá plemena stanovuje FCI. Počet CAC, CAC ČMKU a CAJC pro jednotlivá plemena stanovuje řád pro udělování titulu Český šampion, Šampion ČMKU a Český Junior šampion. Tituly Oblastní vítěz, Krajský vítěz, Vítěz speciální výstavy a Národní vítěz se zadávají stejně, jako CACIB.

 

Klasifikace / známkování psa

Ocenění psa se provádí zadáním známky:

 1. Třída štěňat a dorostu,
  • velmi nadějná (VN) – žlutá stužka
  • nadějná (N) – bílá stužka
 2. Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů (ev. vítězů), veteránů, čestná, 
  • výborná (V) – modrá stužka
  • velmi dobrá (VD) – červená stužka
  • dobrá  (D) – zelená stužka
  • dostatečná (dost.) – fialová stužka

Klasifikace musí odpovídat těmto definicím:

 • VÝBORNÝ: Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.
 • VELMI DOBRÝ: Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.
 • DOBRÝ: Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady. Dobré znaky by měly převážit chyby, takže pes může být považován za dobrého představitele plemene.
 • DOSTATEČNÝ: Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho, nevykazuje obecně přijímané charakteristické znaky nebo jehož fyzická kondice není dostačující.
 • NEDOSTATEČNÝ
 • ODSTOUPIL
 • VYLOUČEN: Musí být zadána psovi, který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který je agresivní; který vykazuje abnormality varlat; který má anomálii čelisti; který má barvu nebo strukturu srsti neodpovídající standardu plemene nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále by měla být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene. Důvod, proč byl pes hodnocen známkou DISKVALIFIKACE, musí být uveden v posudku.
 • NEPOSOUZEN: Toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje, stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Hodnocení neposouzen může obdržet i pes s trvalými následky po úrazu.  Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího. Toto platí i v případě, že rozhodčí má dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena operace, jejímž účelem bylo upravit původní stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho nebo ocas). Důvod, pro nějž bylo zadáno hodnocení NEMŮŽE BÝT POSOUZEN, musí být uveden v posudku.
 • NENASTOUPIL: U psa, který se k posouzení nedostavil.

V posudkovém listu může být vedle známky a stanoveného pořadí uveden i počet psů, kteří v dané třídě soutěžili.

 

Tituly

 • CAJC – Čekatelství šampionátu mladých země, kde se výstava koná; může být udělen mladému psovi a feně, kteří obdrží známku V1; oba držitelé CAJC postupují do soutěže o titul BOB
 • CAC – Čekatelství titulu Šampion krásy té země, kde se výstava koná (označení čekatelství se může lišit podle země – v Polsku je to např. CWC, v Rakousku CACA), může být zadán v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní, vítězů a šampionů, každému psovi a feně se známkou V1
 • res. CAC (reserve CAC) – může být zadán psovi a feně se známkou V2, pokud dosahují takových kvalit, že by jim rozhodčí udělil titul CAC, pokud by na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou V1
 • CACIB – Čekatelství titulu Mezinárodní šampion krásy FCI, zadává se jednomu psovi a jedné feně z konkurence všech, kteří získali v jednotlivých třídách titul CAC
 • res. CACIB  (reserve CACIB) – může být zadán druhému nejlepšímu psovi a feně z výše uvedeného výběru rozšířeného o res.CACe ze třídy, ze které byl pes/fena s uděleným titulem CACIB
 • BOB (Best of breed) – Vítěz plemene, do soutěže o tento titul postupují pes a fena, kterým byl zadán titul CACIB (ev. NV, KV nebo VSV), oba CAJC a oba V1 ze tř. veteránů

 Tituly zadávané ve výstavním kruhu v rámci plemene

 • Vítěz třídy – Může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění výborný 1.
 • Oblastní a krajský vítěz – Může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
 • Klubový vítěz/šampion (KV) – Podmínky pro udělení titulu Klubový vítěz jsou plně v kompetenci příslušného chovatelského klubu. Pokud je titul Klubový vítěz vázán na členství v klubu a titul neobdrží jedinec první v pořadí, postupuje do soutěže o BOB jedinec, který se umístil jako první. Titul nemůže být podkladem pro vstup do třídy pracovní nebo vítězů.
 • Vítěz speciální výstavy (VSV) – Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1-CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
 • Národní vítěz (NV) – Nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence výborných 1 – CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
 • Nejlepší mladý plemene – Best of juniors (BOJ) – Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.
 • Nejlepší veterán plemene – Best of veterans (BOV) – Pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1. V případě plemen posuzovaných podle barev nejlepší pes a fena z konkurence výborných 1. Titul může být zadáván jen na výstavách se zadáváním CAC.
 • Vítěz plemene – Best of breed (BOB) – Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy). Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.
 • Nejlepší z opačného pohlaví – Best of Opposite Sex (BOS)  – Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.
 • Vítěz skupiny FCI (BIG) – Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Neuznaná plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a BIS.
 • Juniorský vítěz skupiny FCI (JBIG) – Do soutěže nastupují všichni BOJ – Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI (na NV a MV konaných v ČR se Nejlepší mladí posuzují v rámci svých skupin FCI, do soutěže nastupuje vždy Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (BOJ). Do další soutěže (JBOD,JBIS) postupuje pouze jeden pes ze skupiny (JBIG)
 • Vítěz dne (BOD) – Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů vícedenních výstav. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
 • Juniorský vítěz dne (JBOD) – Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů vícedenních výstav. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
 • Vítěz výstavy (BIS) – Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI u jednodenních výstav nebo Vítězové jednotlivých dnů (BOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
 • Juniorský vítěz výstavy (JBIS) – Do soutěže nastupují všichni Vítězové mladých skupin FCI u jednodenních výstav nebo Nejlepší mladí dne (J BOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Zadávané tituly je nutné uvést v propozicích výstavy. Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání. Výše uvedené tituly mohou být na vyžádání zapsány do průkazu původu.

Kumulativní tituly (ČR+mezinárodní)

 • ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION – udělení tohoto titulu je podmíněno trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců, nejméně dvě čekatelství musí být získána ve třídě mladých (CAJC) a jedno může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo vítězů (CAC) a musí být zadáno nejméně od dvou rozhodčích.
 • ČESKÝ ŠAMPION – udělení tohoto titulu je podmíněno: 1. u plemen, která mají titul podmíněn zkouškou z výkonu, dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě + absolvováním zkoušky, jež musí být doloženo certifikátem; 2. u ostatních plemen čtverým získáním CAC, z toho nejméně 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě. Předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách a minimálně od dvou rozhodčích.
 • ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION – pro získání tohoto titulu je musí pes/fena obdržet 3x ocenění výborný 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1x na MVP
 • MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY FCI je nejvyšší titul, který může pes nebo fena získat. Jeho udělení je podmíněno získáním 4x CACIB, a to ze tří zemí a od tří různých rozhodčích. Mezi získáním prvního a posledního čekatelství musí uplynout 1 rok a 1 den.

Druhy výstav

 • Mezinárodní výstava psů – zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, CACIB, res.CACIB, BOB, BIG, BIS
 • Národní výstava – zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, NV, BOB, BIG, BIS
 • Klubová výstava – zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, KV, KVM
 • Speciální výstava – zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, VSV
 • Krajská výstava – zadávané tituly: Vítěz třídy, Krajský vítěz (pes a fena zvlášť)
 • Oblastní výstava – zadávané tituly: Vítěz třídy, Oblastní vítěz (pes a fena zvlášť)

 

zdroj: výstavní řád ČMKU

Standard plemene Rotvajler (FCI No. 147)

Standard plemene Rotvajler (FCI No. 147)

ZEMĚ PŮVODU:         Německo
DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO STANDARDU:       19.6. 2000
POUŽITÍ:

Všestranný pes, služební a pracovní pes

KLASIFIKACE FCI

 • Skupina 2 – Pinčové, knírači, molossové a švýcarští salašničtí psi
 • Sekce 2 – Molossové – dogovití psi
 • S zkouškou z výkonu

HISTORIE:

Původ rotvajlera sahá až do dob antického Říma. Svůj název dostal podle říšského města Rottweilu. Používal se jako pastevecký pes na pohánění stád a k ochraně lidí a majetku. Toto plemeno si oblíbili i řezníci na výkon a pro své účely. Během let tedy vznikl pes, který byl vynikající pro pohánění stád, strážní a tažný pes. V roce 1910 byl oficiálně uznán jako policejní plemeno, právě pro své vynikající vlastnosti.

VZHLED:

Středně velký až velký robustní pes. Jeho souměrná postava je robustní a podsaditá, ukazuje na velkou sílu, obratnost a vytrvalost.

Tělo psa je pokryté středně dlouhou, drsnou, hustou a pevně přiléhající srstí a podsadou. Barva srsti je černé barvy s červenohnědými jasně ohraničenými znaky (pálením) na lících, tlamě, spodní straně krku, hrudi a končetinách, nad očima a pod kořenem ocasu. Chybou je, pokud se na srsti objevují znaky zbarvené bíle.

Hlava má širokou mozkovnu a je středně dlouhá. Dobře vyvinutý čenich širšího tvaru je vždy černý. Oči jsou středně velké, mandlového tvaru, tmavě hnědé. Víčka přiléhající. Středně velkú uši jsou trojúhelníkového tvaru, převislé, vysoko nasazené. Krk je široký s lehce klenutou šíjí, dobře osvalený, bez laloků a volné kůže. Hrudník má rotvajler hluboký, široký a okrouhlý s dobře klenutými žebry. Záď je široká, středně dlouhá, břicho nemá vtažené. Ocas je nasazený v úrovni hřbetu, nesený vodorovně. Kůži má tento pes dobře přiléhající, bez vrásek a záhybů.

Končetiny jsou rovné a nejsou úzce postavené.

VÝŠKA A HMOTNOST:

psi dosahují kohoutkové výšky 61 – 68 cm, feny 56 – 63 cm. Hmotnost: psi váží cca 50 kg, feny cca 42 kg.

POVAHA / TEMPERAMENT:

Rotvajler je velice inteligentní pes. Je poslušný, lehce ovladatelný. Dokáže přijímat velice různorodé úkoly a jeho využití je přes policejní a armádní psy až po psy výstavní. Rotvajler je velice klidný a milý pes a miluje děti. Chování má sebejisté, nebojácné a rozhodné.

PÉČE:

Srst tohoto plemene je naprosto nenáročná – stačí občas vyčesat, na výstavy také není potřeba speciální péče.

Do drápků se nemusí výrazně zasahovat, pokud si je pes neobrousí o chodník nebo beton, tak bude potřeba je nechat občas zastřihnout.

VÝCHOVA:

Rotvajler se učí rychle a snadno. Výchova i výcvik jsou u tohoto plemene nutností – nesmíte jej nechat zdivočet! Výcvik musí být dosti důrazný a důsledný, ale ne tvrdý. Je nutné psa již v od malička seznamovat s nejrůznějšími lidmi a situacemi, zvířaty, aby později byly jeho reakce předvídatelné. Doporučuje se výcvik vedený odborníkem.

Potřebuje však každodenní fyzickou zátěž a pravidelné procházky, minimálně však půl hodiny denně. Tím se zamezí výskytu onemocnění kloubů, jak je u těchto větších plemen běžné.

UCHOVNĚNÍ: 

Povaha psů u Rotvajlera se před zařazením do chovu testuje „ověřením povahy“ v rámci bonitace nutné k uchovnění a pak také na každé výstavě či zkoušce, které se pes zúčastní.

Na výstavě se pes v davu lidí a jiných psů, při prohmatávání celého těla a prohlídce zubů, nesmí nikdy zachovat agresivně, jinak je z výstavy vyloučen. Dále je pro uchovnění Rotvajlera nutné složení všestranné zkoušky. Na zkoušce by také určitě neprošel pes se špatnou povahou jakou je bázlivost nebo agresivita. Poslední podmínkou jsou povinné rtg snímky pro určení stupně dysplazie kyčelních DKK a loketních DLK kloubů. Rotvajler, stejně jako ostatní velká plemena psů, trpí dědičnými onemocněními kloubů, mezi které mimo jiné patří i DKK a DLK. Do chovu nelze zařadit stupeň vyšší než je 2. Také vyšetření očí a srdce na dědičná onemocnění se dělají, ale nejsou povinná.

Standard plemene Cane Corso (FCI No. 343)

Standard plemene Cane Corso (FCI No. 343)

ZEMĚ PŮVODU:         Itálie
DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO STANDARDU:       13.11. 2015
POUŽITÍ:

Všestranný pes.

KLASIFIKACE FCI

 • Skupina 2 – Pinčové, knírači, molossové a švýcarští salašničtí psi
 • Sekce 2 – Molossové
 • S pracovní zkouškou.

HISTORIE:

Cane Corso je přímým potomkem starých římských molossů. Dříve se vyskytoval na celém území Itálie. V posledních letech se však uchoval především v Apulli a přilehlých jihoitalských provinciích. Jeho jméno je odvozeno od latinského „cohors“, což znamená ochránce a strážce domu, dvoru a pozemků. Původně využíván jako lovecký pes na vysokou zvěř, strážce stád a majetku.

VZHLED:

Středně velký až velký pes. Statný a silný, přesto s jistou elegancí. Jeho jasné linie tvoří jeho plasticky vystupující svaly.

Tělo tohoto psa je pokryté krátkou a na dotek tvrdou srstí, která je většinou černá, šedá, zlatá nebo žíhaná. Dobře kryje před vodou. Tělo je těžké konstrukce a je celé dobře osvalené a je obdélníkového formátu, mírně delší než vysoký. Délka trupu je o 11% větší než je jeho kohoutková výška.

Délka hlavy dosahuje 36% kohoutkové výšky. Lebka je široká, typická pro většinu molossoidních psů. Lebka (mozkovna) mezi ušima je široká a mírně klenutá. Stop je zřetelně vyjádřený. Tlama je široká a hluboká, hřbet čenichu je rovný. Robustní pysky jsou poněkud převislé. Z čelního pohledu ve tvaru písmema „U“. Viditelná čelní rýha, stop vyznačen. Cane corso má lehký předkus. Oči jsou středně velké a oválné, různě zbarvené. Oční víčka přiléhající. Výraz je pronikavý a pozorný. Uši trojúhelníkovitého tvaru jsou nasazeny poměrně vysoko a nošené svěšené, přiléhající k hlavě. Krk je svalnatý, silný a rovný.

Hrudník je široký, svalnatý s nápadnou přední částí, dosahuje k lokti. Hřbet je také rovný, pevný a velmi dobře osvalený. Ocas je poměrně vysoko nasazený a u kořene silnější, ke špičce se zužuje. Nohy jsou svalnaté a silné, přední tlapky jsou kočičí, zadní mají spíše oválný a kompaktnější tvar.

VÝŠKA A HMOTNOST:

Psi dosahují kohoutkové výšky 64 – 68 cm, feny 60 – 64 cm. tolerance +/- 2 cm. Hmotnost: psi váží 45 – 50 kg, feny 40 – 45 kg.

POVAHA / TEMPERAMENT:

Italský corso pes je velmi dobrým hlídacím psem, který neútočí, pokud nemá důvod, a nikdy ne první. Také je velmi odvážný a v případě ohrožení psovoda, rodiny nebo majetku umí tvrdě zakročit. Cizí ignoruje nebo se k nim chová odtažitě, ale beze známky agresivity. K rodině se chová láskyplně, je velmi věrný a rád se mazlí. K dětem má skvělý vztah, má je rád a pokud se mu hry vašich dětí nebudou líbit, prostě uteče – ale má velmi vysoký práh bolesti. S jinými zvířaty v domácnosti vychází dobře, pokud byl s nimi jako štěně seznámen.

PÉČE:

Srst tohoto plemene je naprosto nenáročná – stačí občas vyčesat, na výstavy také není potřeba speciální péče.

Do drápků se nemusí výrazně zasahovat, pokud si je pes neobrousí o chodník nebo beton, tak bude potřeba je nechat občas zastřihnout.

VÝCHOVA:

Cane Corso se učí rychle a snadno. Výchova i výcvik jsou u tohoto plemene nutností – nesmíte jej nechat zdivočet! Výcvik musí být dosti důrazný a důsledný, ale ne tvrdý. Je nutné psa již v od malička seznamovat s nejrůznějšími lidmi a situacemi, zvířaty, aby později byly jeho reakce předvídatelné.

Má rád pohyb, ale nesmíte jej přetěžovat, protože právě tito psi trpí častými bolestmi kloubů.

Pin It on Pinterest